top of page

YABANCI DİL

KIDS AKADEMİ > EĞİTİM > YABANCI DİL

Dünya Dili ?

İngilizce küresel bir dildir ve dünyaya ait olduğu inanıyoruz.
Zamanın ve mesafelerini durmaksızın küçüldüğü dünyada,  küresel dil engelinin örğencillerin  sonsuz olanaklar aşarak, sadece ortak bir dil kullanarak kültürlerin bir araya getirilebileceği ve birbirlerinden fikir edinilebileceği düşüncesi bizim inancımızdır.
Kids Akademi eğitime olan inovatif ve bütünsel bakış açısı ile “Gelecek Nesil Öğrenme” 'ye liderlik etmeyi amaçlayan bu süreç; hangi öğrenme şeklinin en uygun olduğunu anlamakla başlayıp, öğrenmenin kişiye özel ve bir geri bildirim mekanizması dahilinde sürmesi ile devam ediyor. İngilizce eğitiminde kullanılan ürün ve servislerimiz ile eğitimcinin ve öğrencinin, ihtiyaç duydukarı 21.yy becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Küresel dil eğitim yolunda, ders yazılımında ve değerlendirmede uzmanlık ve teknolojiyle çalışan bir dizi öğretim ve öğrenim hizmeti sunan dünyanın lider Pearson şirketi ile yollarımız birleştirme karar verdik.
bottom of page