top of page

KIDS AKADEMİ > HAKKIMIZDA > MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ;

- Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

- Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.

- Üretken ve yenilikçi nesilleri yetiştirmek amacıyla, tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkenin ve dünyanın geleceğine
   değer katan, lider ve yenilikçi bir kuruluş olmak.

- Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.

     Bu dört ana temel amaçlayan Kids Akademi misyonumuz gerçekleştirebilmek ve eğitim - öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak; dil, din, ırk, sosyal katman ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın anaokulu eğitim öğretim yaşına gelen her kişiyi okula kavuşturmak ve eğitimini sürdürmesini sağlamak; öğrenci ve öğretmenlerin eğitim-öğretimde ihtiyaç duyduğu kitap ve benzeri yayınlara ulaşmasını sağlamak; tüm okullarımızı çağdaş laboratuvarlar ve eğitim öğretim araç gereçleri ile donatmak; ihtiyaç duyan öğretmen ve öğretmen ailelerine maddi ve ayni yardımda bulunmak; ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermek; öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunmak; öğretmen ve öğrencilere teşvik edici ödüller vermek; bağımsız Türk Cumhuriyetleri yönelik eğitim öğretim projeleri geliştirmek; yapılan hizmetleri tanıtmak;

 

    

     Kids Akademi Konseptli Eğitim Modelini anaokulu kurum, öğretmen ve öğrencilerin, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim almasını sağlar.

 

     Kids Akademi olarak tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, aile katılımını içten ve gönülden desteklemekteyiz, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimiyle ilgili konularda geliştirebilecekleri, pisikoloj, rehber öğretmen, branj öğretmen ve sınıf öğretmenler ile birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini istiyoruz.

 

     Kids Akademi, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek kurumlardan biri olmayı hedef edinmiştir.

bottom of page