top of page

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kids Akademi, pek çok farklı konuda içerik sunan; kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş bir kuruluştur.
 

Kids Akademi’nın yayın ilkeleri, benimsediğimiz değer ve standartların ifade bulmasıdır:

Evrensel Değerlerimiz:
 • İnsan haklarına saygı
          

İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.

 • Barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma

  Kin ve nefret yaratacak yayınlara imkân vermeyiz.
  Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı içerikleri yayınlamayı doğru bulmayız.
  Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.
  Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.
  İçeriklerimizde, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz.
  Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz

Kids Akademi Kurumsal
 • İçerik bilgi ve haberlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

 • Tarafsızlık (fikir çeşitliliği ) Araştırma, geliştirme ve sorun çözme

  İçeriklerimizi ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz. Her ne kadar Kids Akademi ( editörleri ) sitenin içerik bağlamında ana kabuğunu oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

   

 • Yenilikçilik ve artı değer yaratma

  Global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek, tüm çalışmalarında kaliteyi ön planda tutarak, problemlere karşı sonuç odaklı yaklaşımıyla gençlere örnek oluşturarak, yeni kuşakları “iyi insan olma” bilinciyle yetiştirerek öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlamak

Kids Akademi Kurumsal

Kids Akademi kullanıcıları, siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarları sitemizde hiçbir şekilde etkili olmadığına güvene bilmelidirler.
 

Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin, yayına sunmayız. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürünü, kendi ürünümüzmüş gibi kamuoyuna sunmayız.

Sitede yer alan haber ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, Kids Akademi’nin olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.

Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.
 

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

bottom of page