top of page

VİZYONUMUZ;

KIDS AKADEMİ > HAKKIMIZDA > VİZYONUMUZ

Kids Akademi Dünya Vatandaşları Yetiştiriyor.
Kurulduğumuz günden beri globalleşen dünyadaki Uluslararası Vizyonumuzla, 21 yy Neslini uluslararası projeler gerçekleştiriyor, yönetici, eğitimci ve öğrencilerimizin yurtdışı açılımlarını destekliyoruz. 

- İnsan haklarına saygı, barış içinde birlikte yaşama ve anlaşma kavramlarını benimsemiş, araştırma, geliştirme ve sorun çözme yöntemlerini öğrenmiş, yenilikçilik (innovasyon) ve artı değer yaratma yetisi açılmış, anayasal düzen içinde yaşama ve demokratik cumhuriyeti korumanın erdem ve faydalarını öğrenmiş, Atatürk ilkelerine bağlı yurttaşlar toplumunun oluşturulabilmesi için;

 

- Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında verilen eğitim öğretimin, toplumun ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşmasını sağlamaktır.

 

     Bu temel esasları bağlı kalarak Kids Akademi vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır. Bu bağlamda hedefimiz;

 

     Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin yeteneklerini  geliştirmelerine olanak tanıyan,

 

     Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,

 

     Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,

 

     Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,

 

     Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,

 

     Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam / oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,

 

     Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk - aile ikilisinin birlikte öğrenmesine  katkıda bulunan,

 

     Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,

 

     Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,

 

     Tüm türkiye genelinde bulunan tüm anne ve babaların çocuklarını, gerek fiziksel koşullar gerekse eğitim açısından, okul öncesi kurumlara kaydettirmek için çaba sarfettiği,

 

     Çalışan tüm personellerin ve velilerinin birlikte yol aldıkları kurumlardan olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,

 

     Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,

 

     Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,

 

     Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve  sürekli gelişim gösteren, bir kurum olmaktır.


     Uluslararası standartlarda, bilimsel düşünen, demokratik ortamlar sağlayan,  Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak akademik ve sosyal yönden en iyi şekilde yetiştirdiği yeni bir nesil yetiştirme. Ülkemizin; hatta dünyanın geleceğini aydınlatabilecek, topluma model olabilecek, tüm dünyada ve ülkemizde örnek alınan bir kurum olmaktır.

bottom of page