Kids Akademi temel amacı eğitimin gelişmesine ve daha iyiye doğru evrilmesine katkı sağlamak olan bir kurumsal danışmalık firmasıdır.

Kids Akademi
Genel Merkez

6754 Sokak No:5

Mustafa Kemal Mahallesi

Karşıyaka / izmir / Turkiye

Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı

Çocuklar neden tırnak yer?

Tırnak yeme davranışının altında yatan nedenleri anlamak, uygun yaklaşım belirlemenin ilk adımıdır. Tırnak yeme davranışı okul öncesi dönemlerde çocukların birbirlerinden görerek taklit ettikleri bir davranış olabileceği gibi, daha çok çocukların gergin, sıkıntılı veya stresli oldukları zamanlarda gözlenen bir durumdur. Kaygı en az yetişkinler kadar çocukları da olumsuz etkiler, çocuklarda tırnak yeme davranışına sebep olan etkenler arasında;

Okulda yaşanan önemli bir olay

Ders başarısızlığı

Arkadaşlar ile yaşanan sıkıntı

Öğretmeni ile yaşadığı bir gerginlik

Travmatik etkisi olan bir yaşam olayı

Ev veya okul ortamında bulunan gergin ortam

Anne baba arası tartışma veya ev içi şiddet

Önemli bir yaşam olayı; kardeş doğumu, taşınma, ebeveyn kaybı, boşanma gibi.

Sınavlar, sınav öncesinde yaşanan yoğun tempo

Korkular

Erken çocukluktan, çocukluğa, çocukluktan ön ergenliğe geçiş dönemleri sayılabilir.

Okul öncesi dönemde tırnak yeme davranışı

Okul öncesi dönemler çocuğun birçok becerisini geliştirdiği ve kişiliğinin ilk aşamalarını oluşturduğu bir dönemdir. Aynı zamanda bu dönemlerde birçok da geçiş yaşanır. Tuvalet eğitiminin verilmesi, konuşmanın gelişmesi, bedensel kontrolün kazanılması, kurum eğitimine başlanması gibi birçok yeni tecrübenin yaşandığı bu dönem gergin veya kaygılı hissetmeye de yol açabilir. Çocuklar birçok yeni durumu hem öğrenmek, hem geliştirmek hem de karşılaştıkları zor durumlarla da baş etmek durumundadırlar.

Çocuğun yuvaya başlaması veya oyun parkında zor bir durumla karşılaşması çocuğun kaygı ve stres yaşamasına neden olduğu için tırnak yeme davranışı, bu gerginliğin habercisi olabilir. Tırnak yeme ile birlikte veya bazen tırnak yeme davranışının öncesi ve sonrasında;

Kendi saçını çekme/yolma,

Parmak emme

Diş gıcırdatma

Sürtünme gibi davranışlar da gözlenebilir. Çünkü tüm bu diğer davranışlar da çocuğun bir gerginlik yaşadığının habercisidir ve çocuktan çocuğa ya da durumdan duruma değişiklik gösterebilir.

Okul öncesi çağı çocukları birçok davranışı taklit yolu ile öğrendikleri için tırnak yeme davranışını da yetişkinlerden veya akranlarından görmüş ve taklit ediyor olabilirler. Bu nedenle çocuğun yaşadığı gerginlik veya kaygı durumlarını incelerken, bu davranışın model olma yolu ile öğrenilip öğrenilmediğinin de incelenmesi gerekir. Çünkü gelişim aşamaları bazen çocuğun bu tür davranışları taklitle kazanmasına da neden olabilir.

Okul çağı çocuklarında tırnak yeme

Okul çağı çocuklarında ise tırnak yeme davranışı çocukların kendi okul hayatlarında gelişmelerin ve değişimlerin olması ve artan hayat olayları ile gözlenebilir. Çocuklar; dersler, sınavlar, arkadaşları ile olan ilişkiler veya öğretmenleri ile yaşadıkları tecrübeler nedeni ile tırnak yeme davranışı sergileyebilirler. Bu dönemde görülen tırnak yeme davranışı çocuğun çevresinden de sıklıkla uyarı aldığı için bazen çocuğu daha da zor durumda bırakabilir.

Okul çağında olup tırnak yeme davranışı gösteren çocuklar için öğretmenlerinden bilgi almak çok önemlidir. Okul çağı çocukları bazen yaşadıkları olayları anlatmak istemeyebilirler. Bu nedenle çocuğun bilgisi dahilinde öğretmenlerle görüşüp, tırnak yeme davranışını tetikleyecek bir durum olup olmadığı konusunda bilgi almak önemlidir. Diğer önemli bir adım ise bu sıkıntının çözüm yollarını mutlaka çocukla birlikte konuşarak, onu da çözüme ortak ederek bulmaktır.

Uygun ebeveyn yaklaşımları

Tırnak yeme davranışı konusunda ebeveynlerin uygun yaklaşımları çok önemlidir. Toplum tarafından da kabul görmeyen ve eleştirilen tırnak yeme davranışında ilk adım, çocuğun neler yaşadığı hakkında fikir sahibi olmaktır. Onun yaşadığı herhangi bir gerginlik, sıkıntı, günlük akış içinde yaşadığı olumsuz bir tecrübe bu davranışa yol açmış olabilir.

Eğe